Tổng số nợ thuế, phí 6 tháng đầu năm 2023 ở mức 4,9%

03/08/2023 19:56

Tính đến ngày 30.6.2023, tổng số nợ về thuế, phí tại Hải Dương là hơn 2.311 tỷ đồng, trong đó có 8,8% là nợ khó thu.


6 tháng đầu năm 2023, tổng số nợ về thuế, phí hơn 746 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,9% tổng dự toán thu ngân sách nhà nước (ảnh minh họa)

6 tháng đầu năm 2023, ngành thuế Hải Dương đã thu và xử lý hơn 1.917 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cũng trong thời gian này, tổng số nợ về thuế, phí là hơn 746 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,9% trên tổng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023, bảo đảm chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Tổng số tiền nợ thuế tại thời điểm ngày 30.6.2023 là hơn 2.311 tỷ đồng, gồm nợ có khả năng thu 2.100 tỷ đồng, chiếm 90,9% tổng số tiền nợ thuế; nợ khó thu 203,4 tỷ đồng; nợ đang chờ xử lý 7,7 tỷ đồng.

Về xử lý nợ theo Nghị quyết 94, đến ngày 30.6, trong số 12.504 người nộp thuế phải xử lý khoanh nợ, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã khoanh nợ gần 549 tỷ đồng đối với 9.958 người nộp thuế (số còn lại không đủ điều kiện khoanh nợ).

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng số nợ thuế, phí 6 tháng đầu năm 2023 ở mức 4,9%
    ss