Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện đợt 2

THỨ BA, 31/08/2021 12:36:49

Sáng 31.8, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức khai giảng trực tuyến lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi khai giảng lớp học

Đây là đợt 2 tỉnh tổ chức bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp sở và cấp huyện trong năm 2021. Đợt này gồm 2 lớp với tổng số 110 học viên, trong đó 61 học viên là lãnh đạo cấp sở, 49 học viên lãnh đạo cấp huyện.

Khóa học giúp các học viên hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định, bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức lý luận, thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu