Tin tức

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương

HOÀNG BIÊN 02/10/2023 14:03

Lớp bồi dưỡng có 62 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

W_z4745912157032_4ce2ddd952a7bfde78ff6b3702addd56.jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại lễ khai giảng

Sáng 2/10, tại Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nhấn mạnh những nội dung quan trọng của lớp bồi dưỡng được thể chế hóa từ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trên cơ sở thực tiễn tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Việc bổ sung, cập nhật kiến thức mới sẽ góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

W_img_1696218416104_1696218882535.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu, học viên dự khai giảng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đề nghị các học viên tích cực phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu theo sự gợi mở, hướng dẫn của giảng viên. Thường xuyên trao đổi, tương tác đa chiều, thảo luận những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, vận dụng vào thực tiễn công tác của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 62 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong 2 tuần, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 19 chuyên đề với những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của các hội nghị Trung ương khóa XIII về: Xây dựng Đảng và Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người Việt Nam; an ninh - quốc phòng và đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới; tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và vấn đề đặt ra đối với tỉnh Hải Dương.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương