Tin tức

Hải Dương giảm 28 xã, phường

PV 11/04/2024 13:30

Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thảo luận, cho ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hải Dương.

ng.jpeg
100% đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã đồng ý sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hải Dương. Trong ảnh: Các đại biểu HĐND huyện Ninh Giang khoá XX biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ảnh tư liệu)

Sắp xếp 57 đơn vị hành chính cấp xã

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 235 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, căn cứ các tiêu chuẩn quy định, giai đoạn 2023 - 2025 có 38 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Qua rà soát, đánh giá, có 5 đơn vị có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp gồm: xã Nhân Huệ ở TP Chí Linh và 4 phường: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Phú ở Hải Dương. Có 23 đơn vị hành chính cấp xã liền kề thuộc diện khuyến khích sắp xếp; 1 đơn vị hành chính cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới (xã Kim Xuyên, Kim Thành).

Như vậy, Hải Dương sẽ sắp xếp 57 đơn vị hành chính cấp xã còn 29 đơn vị (28 đơn vị hình thành sau sắp xếp và 1 đơn vị điều chỉnh địa giới hành chính). Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 207 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 28 đơn vị), gồm 151 xã, 46 phường và 10 thị trấn.

100% số đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã đồng ý

Theo kết quả lấy ý kiến cử tri, hầu hết cử tri của các xã, phường, thị trấn liên quan đều đồng tình, nhất trí về các phương án theo nội dung của Đề án. Nhiều đơn vị có tỷ lệ đồng thuận cao.

Đề án đã được 57/57 HĐND cấp xã họp ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp với 100% tỷ lệ đại biểu có mặt đồng ý. 10/10 huyện, thị xã, thành phố đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp cũng đã họp và ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp với 100% tỷ lệ đại biểu có mặt đồng ý.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính đang được thực hiện theo Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 31/1/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sắp xếp cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội

cu-tri-dong-xuyen-1d5c7ad5750cc4e5a09514ac083ff888.jpg
Hầu hết cử tri của các xã, phường, thị trấn liên quan đều đồng tình, nhất trí về các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hải Dương (ảnh minh họa)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở đơn vị hành chính mới phải gắn với việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự các chức danh thường trực HĐND, lãnh đạo UBND của cấp xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhân sự bố trí ở mỗi chức danh cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc đơn vị hành chính mới phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tạm thời không đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND tại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp (trừ các công trình đã triển khai thực hiện).

UBND cấp huyện xem xét, quyết định sử dụng công sở sau khi thống nhất ý kiến của UBND cấp xã, bảo đảm sử dụng tất cả cơ sở vật chất phục vụ công việc của địa phương, tạo thuận lợi cho giao dịch hành chính của nhân dân. Yêu cầu bàn giao trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí ngân sách, công nợ… cho đơn vị hành chính mới ngay sau sắp xếp theo quy định.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương giảm 28 xã, phường