Kết nạp đảng viên chỉ đạt 87,9% chỉ tiêu

THỨ NĂM, 01/12/2022 15:01:41

Năm 2022, Hải Dương không đạt mục tiêu kết nạp từ 2.200 đảng viên trở lên.

>>> Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương

Đó là thông tin trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trình Hội nghị 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp 1.934 đảng viên, đạt 87,9% kế hoạch. Từ nhiều năm qua, việc phát triển đảng viên gặp rất nhiều khó khăn do khu vực nông thôn "cạn" nguồn, công tác tạo nguồn trong doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều vướng mắc...

Trong năm, toàn tỉnh phát triển được 17 tổ chức đảng, gồm 4 tổ chức cơ sở đảng và 13 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.066 đảng viên, 1.164 tổ chức đảng; giám sát 968 đảng viên, 727 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 244 đảng viên (khiển trách 194 đảng viên, cảnh cáo 33 đảng viên, cách chức 8 đảng viên, khai trừ 9 đảng viên) và 4 tổ chức đảng (khiển trách 3, cảnh cáo 1).

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 33 tổ chức đảng và 95 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 33 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 95 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 37 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp cũng kiểm tra 636 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 522 đảng viên và 486 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 93 đảng viên (khiển trách 43, cảnh cáo 20, khai trừ 30)...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu