Xây dựng Đảng

Hải Dương kết nạp được 848 đảng viên

PV 05/06/2024 06:31

Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Hải Dương kết nạp được 848 đảng viên, đạt 38,5% so với chỉ tiêu.

375913278_1003771404098722_5090890553218998662_n(1).jpg
Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Trường Mầm non xã Hà Thanh (ảnh tư liệu)

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 848 đảng viên, đạt 38,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra là mỗi năm kết nạp được 2.200 đảng viên trở lên.

Một số Đảng bộ kết nạp được nhiều đảng viên là thị xã Kinh Môn kết nạp 98 đảng viên, huyện Ninh Giang 87 đảng viên, huyện Kim Thành 84 đảng viên, Thành ủy Hải Dương 81 đảng viên. Trong tỉnh thành lập được 3 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở ở thị xã Kinh Môn và các huyện Kim Thành, Thanh Miện.

Số lượng đảng viên mới chưa cao là do việc tạo nguồn ở nhiều nơi còn khó khăn, nhất là khu vực nông thôn. Từ tháng 4/2023, Hải Dương đã chuyển giao 21 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ trong tỉnh về các Đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương kết nạp được 848 đảng viên
ss