Tìm người làm bí thư chi bộ

29/11/2019 08:33

​Sắp đến thời gian các chi bộ đảng ở khu dân cư tổ chức đại hội nhưng từ bây giờ ở nhiều địa phương và người dân đã rất quan tâm đến việc tìm người phù hợp để làm bí thư chi bộ.

Có người cho rằng việc bầu chức danh trên không khó vì nhiều người có thể đảm nhận được. Nhưng không ít người lại tỏ ra lo ngại do cần người có trách nhiệm, kiến thức, gần dân, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành.

Có thể thấy tại các khu dân cư hiện nay có không ít cán bộ về hưu, có kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành ở các cơ quan khi còn đương chức. Người dân ở nhiều địa phương cũng mong muốn những người này sẽ đứng ra đảm nhiệm chức vụ bí thư chi bộ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Đề án 01 về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016 - 2020” thì từ nhiệm kỳ tới người được bầu làm bí thư chi bộ khu dân cư không quá 65 tuổi.

Quá độ tuổi này thì dù những cán bộ về hưu có nhiều kinh nghiệm và nhân dân có muốn tiến cử cũng không đủ tiêu chuẩn để bầu.

Có một tình trạng hiện nay ở các chi bộ khu dân cư (thuộc đô thị), hầu hết đảng viên là cán bộ về hưu và những người cao tuổi. Có nơi tuổi đời bình quân tới 65, không ít người bệnh tật, ốm yếu đã xin miễn sinh hoạt. Lại có người đi làm kinh tế phụ giúp gia đình.

Số đảng viên trẻ sinh hoạt ở chi bộ rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ làm trong các doanh nghiệp không có cơ sở đảng nên phải xin về nơi cư trú để sinh hoạt.

Một số người nghỉ hưu còn sức khỏe thì đã tham gia làm bí thư đến 2-3 khóa cũng muốn xin nghỉ vì nếu làm tiếp ngại mang tiếng là tham quyền cố vị...

Người dân rất mong những người về hưu tham gia gánh vác công việc của địa phương, thậm chí là làm bí thư chi bộ. Thế nhưng, có người về nghỉ được vài tháng lại báo cáo chi bộ xin chuyển lên Hà Nội hoặc vào miền Nam ở với con cháu.

Cũng có người về hưu rồi nhưng không nộp hồ sơ sinh hoạt đảng, chỉ vỏn vẹn có quyết định hưởng lương hưu. Vì thế, ở nhiều nơi thiếu bí thư đến nỗi phải động viên người hiền lành, tốt bụng, được nhân dân mến yêu làm bí thư.

Do không có kinh nghiệm lại không hiểu hết được tinh thần nghị quyết của cấp trên nên rất dễ truyền đạt sai tới đảng viên.

Những năm trước đây, việc chọn bí thư chi bộ đã khó. Có nơi phải dùng biện pháp kiêm nhiệm. Ví dụ như phải động viên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường hay Bí thư Đoàn phường kiêm bí thư chi bộ tại nơi cư trú. Có đảng ủy viên phường kiêm chức bí thư chi bộ khu dân cư.

Để tinh giản bộ máy, bí thư chi bộ còn kiêm cả chức trưởng khu dân cư. Theo hướng dẫn, chi bộ đại hội sẽ bầu bí thư trước sau mới tiến hành tổ chức hội nghị khu dân cư để bầu trưởng khu. Vấn đề đặt ra là bí thư chi bộ không được dân tín nhiệm bầu trưởng khu thì sao?

Khu dân cư có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt, xây dựng nhiều khu phố vững mạnh sẽ thành cả phường vững mạnh... Vì thế, vai trò bí thư, nhất là khi bí thư kiêm trưởng khu dân cư càng quan trọng.

Cần xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ có năng lực, trình độ và uy tín với quần chúng. Họ sẽ là động lực, đầu tàu để thúc đẩy phong trào ở khu dân cư tiến bộ, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp.

LÝ YẾN NAM(TP Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm người làm bí thư chi bộ
    ss