Tiếp tục cấp kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử

21/05/2021 13:06

Đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ tổng số gần 46,3 tỷ đồng phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.


UBND tỉnh đã phân bổ gần 46,3 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử

UBND tỉnh vừa trích gần 12,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung trong năm 2021 để phục vụ công tác bầu cử và từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu bố trí trong dự toán đầu năm phục vụ công tác bầu cử cấp cho các cơ quan, đơn vị phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 237 triệu đồng để trang trí, tuyên truyền trực quan. Các đơn vị gồm TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Tứ Kỳ được cấp 1 tỷ đồng/đơn vị do có trên 150 tổ bầu cử/đơn vị; các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng và Kim Thành được cấp 950 triệu đồng/đơn vị do tập trung nhiều khu công nghiệp và có quốc lộ 5 đi qua; các huyện còn lại được 900 triệu đồng/huyện. Hỗ trợ Ủy ban MTTQ cấp xã 3 triệu đồng/xã để tổ chức các hội nghị cử tri mạn đàm về người ứng cử.

Như vậy đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ tổng số gần 46,3 tỷ đồng phục vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục cấp kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử