Tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đến hết tháng 4

15/03/2022 22:32

Từ ngày 12.3-30.4, các địa phương trong tỉnh tiêm phòng vụ xuân cho toàn bộ đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai tiêm phòng đúng lịch, đúng kỹ thuật và đúng đối tượng. 

Người chăn nuôi cần chủ động kinh phí mua những loại vaccine không được tỉnh hỗ trợ, thực hiện tiêm phòng cho gia súc, gia cầm của gia đình. 

NGUYỄN MINH ĐỨC

(0) Bình luận
Tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đến hết tháng 4