Khoa học - Công nghệ

Thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước, phát triển khoa học và công nghệ

TIẾN HUY 17/11/2023 13:10

Sáng 17/11, đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả giai đoạn 2021-2023, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025.

1dscf1677(2).jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Các đồng chí: Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cùng dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước, phát triển khoa học và công nghệ. Việc lựa chọn đề tài để triển khai thời gian qua khá trúng và đúng, mang lại hiệu quả tích cực trong thực tiễn. Tập thể lãnh đạo, cán bộ sở đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả nhiều công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chủ động phát hiện, hướng dẫn triển khai thực hiện được các đề tài có giá trị...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế ảnh hưởng đến vị thế của sở. Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa như mong muốn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm hơn đến tiến độ thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu. Đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các đề tài đang triển khai... Tích cực đặt hàng các nhà khoa học, thậm chí nông dân nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tiễn. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các đề tài nghiên cứu. Thường xuyên rà soát cán bộ để lựa chọn những người có trình độ phù hợp với các vị trí quan trọng.

Đối với các đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý việc tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ. Qua đó nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống. Đồng ý việc nghiên cứu, xem xét xây dựng Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo. Đồng ý chủ trương Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TECHFEST) vào năm 2024 nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp đầy đủ ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, ý kiến đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ để có thông báo kết luận và làm cơ sở để thực hiện.

2dscf1691.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề trong báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ

Theo báo cáo của đồng chí Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp của Hải Dương thực hiện 2 đề tài cấp nhà nước và 6 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025. Đến nay có 2 dự án đã nghiệm thu chính thức, các đề tài, dự án còn lại đã và đang thực hiện. Các đề tài, dự án đã góp phần tích cực nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệptham gia. Trong nửa nhiệm kỳ qua có 69 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện trên các lĩnh vực nông nghiệp, xã hội, y, dược... với tổng kinh phí trên 45,6 tỷ đồng.

3dscf1678.jpg
Đồng chí Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2021-2023

Tỉnh Hải Dương đã chủ động hợp tác để tìm kiếm, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Giai đoạn 2021-2023, các sở, ngành đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Qua đó góp phần tích cực trong việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; bám sát sự lãnh đạo của Đảng, gắn với công tác chuyên môn và có giá trị ứng dụng thiết thực...

Từ nay đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tham mưu ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục chú trọng lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao vào kế hoạch khoa học và công nghệ hằng năm. Tiếp tục tích cực hợp tác với các trường đại học, cơ quan nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm và chuyển giao kịp thời các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, đời sống...

TIẾN HUY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước, phát triển khoa học và công nghệ