Kinh tế

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tài chính thực hiện phát hành hóa đơn bán lẻ xăng dầu

T.H (theo Vietnam+) 06/04/2024 20:05

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích của Bộ Tài chính đã cơ bản thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. (Ảnh: Vietnam+)
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Sau gần 5 tháng triển khai, thực hiện, qua báo cáo của Bộ Tài chính đã cơ bản thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Điều này góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cơ quan thuế các cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã cơ bản thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp và các cơ quan liên quan đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát huy những kết quả đã đạt được. Không chỉ dừng lại ở những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính rà soát, có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các địa phương và tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Song song với đó, Bộ Tài chính cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện có hiệu quả hóa đơn điện tử và đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và tại các địa phương.

Căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đối với quy định về hóa đơn điện tử của hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế đẩy mạnh công tác tham mưu và sự phối hợp chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thống kê đến ngày 31/3, toàn quốc đã có 15.925/15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 99,94% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Như vậy, cả nước chỉ còn 10 cửa hàng (do cửa hàng được bố trí tại một số địa bàn vùng xa) chưa thực hiện, chiếm 0,06%.

T.H (theo Vietnam+)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng đánh giá cao Bộ Tài chính thực hiện phát hành hóa đơn bán lẻ xăng dầu