Kinh tế

Đến hết ngày 31/3, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử sẽ bị xử lý

T.H (theo báo Tin tức) 18/03/2024 22:30

Ngày 18/3, Bộ Công thương đã ban hành các văn bản hỏa tốc về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Chú thích ảnh
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử sẽ bị xử lý theo quy định

Văn bản của Bộ Công thương nêu rõ, tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 5/3/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Thủ tướng Chính phủ nêu nhiệm vụ cụ thể giao các Bộ, cơ quan, địa phương trong tháng 3/2024 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng về ổn định kinh tế vĩ mô ngày 14/3/2024.

Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Đồng thời, tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023. Phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Tại Công văn số 1655/BCT-TTTN, Bộ Công thương đề nghị các Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ cân đối cung - cầu mặt hàng xăng dầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng gửi Công văn số 1656/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu. Bộ Công thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bộ Công thương lưu ý, trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các thương nhân báo cáo và xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan.

T.H (theo báo Tin tức)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đến hết ngày 31/3, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử sẽ bị xử lý