Lao động - Việc làm

Thời điểm điều chỉnh tăng lương năm 2024

H.A (theo Vietnamnet) 16/01/2024 08:12

Việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương được thực hiện từ 1/7/2024, đồng nghĩa với việc lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng từ thời điểm này.

luong moi 2.jpeg
Ảnh minh họa.

Việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công... được thực hiện từ ngày 1/7/2024, theo Nghị quyết số 104/2023 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 đã được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2023.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 với số thu ngân sách hơn 1,7 triệu tỷ đồng.

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là hơn 19.000 tỷ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Về thực hiện cải cách tiền lương, Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 12.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, quy định trên đồng nghĩa với việc lương hưu sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, việc tăng lương hưu cụ thể ra sao cần chờ văn bản quy định của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH trong tháng 5/2024 hoàn thiện các Nghị định của Chính phủ gồm: Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng; Nghị định về điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

H.A (theo Vietnamnet)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thời điểm điều chỉnh tăng lương năm 2024