4 huyện vượt dự toán thu ngân sách

THỨ BA, 07/11/2017 08:20:00

Theo Cục Thuế tỉnh, đến ngày 6.11 có 4 huyện vượt dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm (không tính tiền sử dụng đất).

Huyện Thanh Miện vượt dự toán 15%, Thanh Hà vượt 12%, Ninh Giang vượt 9% và Cẩm Giàng vượt 4%.

Đạt kết quả này là do ngay từ đầu năm, các huyện đã bám sát các sắc thuế, đôn đốc thu kịp thời các khoản có thể tăng thu, tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, thực hiện hiệu quả các đề án chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vận tải, dược phẩm, vật tư y tế...

Nếu tính tất cả các loại thu, đã có 10 trong tổng số 12 Chi cục Thuế cấp huyện vượt dự toán thu ngân sách cả năm (TP Hải Dương và huyện Gia Lộc chưa hoàn thành). Cục Thuế tỉnh đang đôn đốc các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu tổng thu ngân sách toàn tỉnh vượt dự toán ít nhất 2,4%.
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu