Tài chính - Ngân hàng

5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách của Hải Dương tăng 46%

NGUYỄN MƠ 06/06/2024 16:00

Thu ngân sách của tỉnh Hải Dương trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 46% so với cùng kỳ năm trước với 2 khoản thu vượt dự toán, 12 khoản thu đạt khá.

z5512970214562_d0af9b71f937c6b186827703ad01f4de.jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 6 (lần 2) vào chiều 6/6

Chiều 6/6, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh để xem xét, giải quyết các nội dung, tờ trình do một số sở, ngành, địa phương báo cáo.

Tại phiên họp, UBND tỉnh xem xét báo cáo của Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024, giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản ghi nhận nỗ lực của ngành thuế để đạt được kết quả tương đối khả quan trong thu ngân sách. Tuy nhiên, một số khoản thu, nhất là thu từ đất còn chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất với Cục Thuế tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước để chỉ đạo toàn diện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phương án tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với các dự án khu dân cư, khu đô thị. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thu quỹ phòng chống thiên tai.

z5512972799621_bbd7b8052e994deaf42a8158f58d14db.jpg
Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hải Dương báo cáo tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Cục Thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích cụ thể, sát sao từng địa bàn, khu vực, từng sắc thuế, xác định nguồn thu còn tiềm năng để kịp thời đề xuất giải pháp quản lý thuế hiệu quả.

Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu nội địa 5 tháng đầu năm 2024 của Hải Dương đạt 10.609 tỷ đồng, đạt 63% dự toán năm, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 2 khoản thu vượt 20% dự toán, 12 khoản thu đạt khá và 2 khoản thu đạt thấp. Hiện thu ngân sách Nhà nước gặp khó khăn trong thu tiền sử dụng đất các dự án khu dân cư, khu đô thị; vướng mắc về hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; việc phối hợp trong xác định vị trí, giá trị thửa đất làm cơ sở điều chỉnh đơn giá, xác định đơn giá tiền thuê đất còn bất cập, quản lý thuế đối hoạt động thương mại điện tử còn khó khăn…

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách của Hải Dương tăng 46%
    ss