Thế hệ trẻ cần nhận thức đúng về sự nguy hiểm của “tự diễn biến”

15/03/2022 13:11

“Tự diễn biến” được hiểu như là một hệ quả của “diễn biến hòa bình”, một chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Là quá trình diễn ra dần dần, từ ít đến nhiều, từ nhỏ đến lớn, “tích tiểu thành đại” rất phức tạp, khó phân biệt. Tính phức tạp và khó phân biệt ấy biểu hiện ở chỗ nó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, nó dễ lẫn lộn giữa tích cực và tiêu cực, giữa đúng và sai; nó diễn ra trong từng con người, cả người có chức có quyền, ở cả công dân bình thường. Đó là quá trình rời bỏ dần những tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, hướng theo dần những tư tưởng khác, thoạt đầu có thể chỉ là dạng cảm tính dần dần đi đến lý tính và tỏ thái độ rõ ràng. 

Dưới nhiều hình thức khác nhau, các thế lực thù địch, phản động vẫn đang hằng ngày, hằng giờ dùng nhiều chiêu trò để kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia các tổ chức của chúng. Đặc biệt, chúng chú ý đến lực lượng thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng, lôi kéo thanh niên vào các hoạt động biểu tình, chống Đảng, chống Nhà nước của chúng. Một bộ phận nhỏ thanh niên nhận thức chưa đúng đắn và chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội và đất nước. Điều đó đã khiến họ phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, sa vào lối sống thực dụng, vị kỷ, đề cao lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật…  Đặc biệt đã có một số bạn trẻ bị dụ dỗ, lôi kéo, bị kích động, viết trên blog, Facebook, Zalo những bài đề cao quan điểm “dân chủ tư sản”, nói xấu chế độ, vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ý kiến của những cá nhân này đã được các đài, báo và mạng điện tử phản động ở nước ngoài khai thác triệt để, tạo hình ảnh về một lực lượng quần chúng đông đảo bất bình với chế độ ở trong nước.

Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm, nghiêm trọng của nguy cơ “tự diễn biến” mà các thế lực thù địch đang âm thầm thực hiện đối với cách mạng nước ta, trong đó có thế hệ trẻ, lực lượng trụ cột của đất nước. 

Chính vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay đối với thế hệ trẻ Việt Nam là cần có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về sự nguy hiểm của “tự diễn biến”, từ đó tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức phòng chống và đấu tranh đẩy lùi nguy cơ đó. Tổ chức Đoàn các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, tạo sức đề kháng trước thông tin xấu độc cho thế hệ trẻ. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế và tổ chức chặt chẽ những thanh niên có trình độ hiểu biết, có kiến thức, kỹ năng toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng… Nhiệm vụ chính của bộ phận này là theo dõi các quan điểm sai trái, thù địch thông qua internet, sau đó tập hợp kết quả về một mối để thống nhất trong chỉ đạo phân tích, xử lý và sẵn sàng “đánh trả” những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch một cách kịp thời, hiệu quả.

NGUYỄN THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thế hệ trẻ cần nhận thức đúng về sự nguy hiểm của “tự diễn biến”