Nông nghiệp - Nông thôn

Thanh Hà, Nam Sách vượt kế hoạch trồng cây

NHẤT NGUYÊN 09/04/2024 07:30

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, trong đợt phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 (từ ngày 19/2-19/3), toàn tỉnh trồng được 753.933 cây, đạt 88,2% kế hoạch cả năm. 2 huyện Nam Sách, Thanh Hà trồng cây vượt kế hoạch đề ra.

trong-cay-cam-giang.jpg
Các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, bố trí diện tích, vị trí để thực hiện trồng cây bảo đảm đạt và vượt kế hoạch

Trong đó có 417.733 cây lấy gỗ và 336.200 cây ăn quả. 2 huyện vượt kế hoạch là Thanh Hà (trồng được 165.590 cây, vượt 10,4%) và Nam Sách (trồng được 29.850 cây, vượt 1,4%). Các huyện, thành phố đạt tỷ lệ thấp gồm: Cẩm Giàng trồng được 11.750 cây (đạt 55,9%), Chí Linh trồng được 83.000 cây (đạt 46,1%).

Toàn tỉnh trồng được 5,54 ha rừng sản xuất đều ở Chí Linh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, bố trí diện tích, vị trí để thực hiện trồng cây phân tán, trồng rừng và tăng cường sản xuất trên diện tích cây ăn quả để đạt và vượt kế hoạch, góp phần vào kết quả thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chăm sóc, bảo vệ cây sinh trưởng, phát triển tốt, không bị phá hoại. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hà, Nam Sách vượt kế hoạch trồng cây