Tin tức

Thanh Hà lựa chọn 2 công việc đột phá năm nay

MINH NGUYÊN 05/03/2024 10:00

Với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, 2 công việc đột phá được Huyện uỷ Thanh Hà (Hải Dương) lựa chọn năm 2024 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

img_5700(1).jpg
Tiểu ban Tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án do Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thanh Hà họp triển khai nhiệm vụ

Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Hà thống nhất lựa chọn 2 công việc đột phá gồm: Tập trung nguồn lực triển khai các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Giải phóng mặt bằng các dự án do Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Thanh Hà giao cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao việc triển khai thực hiện những công việc đột phá; quan tâm hỗ trợ các điều kiện cần thiết về kinh phí, cơ sở vật chất, thường xuyên đôn đốc để hoàn thành các công việc trong năm 2024. Các Ủy viên Ban Thường vụ huyện phụ trách khu, khối và các Huyện ủy viên phụ trách tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các công việc đột phá, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, khó khăn, vướng mắc để có biện pháp khắc phục kịp thời. Huyện ủy Thanh Hà đã thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các dự án do Nhà nước thu hồi đất do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng tiểu ban.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Hà triển khai 5 công trình trọng điểm, một số công trình chuyển Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, có công trình chuyển giai đoạn 2026-2030. Huyện còn 2 công trình đang thực hiện gồm: Cải tạo đường Cẩm Chế - Liên Mạc - Thanh Xuân; cải tạo đường chợ Nứa - An Phượng. Địa phương có 9 dự án do Nhà nước thu hồi đất, trong đó có nhiều dự án xây dựng khu dân cư mới, cải tạo giao thông.

MINH NGUYÊN
(0) Bình luận
Thanh Hà lựa chọn 2 công việc đột phá năm nay