Xây dựng Đảng - Chính quyền

Kim Thành tiếp tục thực hiện 3 công việc đột phá năm 2023

PV 27/02/2024 09:00

Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành (Hải Dương) quyết định tiếp tục thực hiện 3 công việc đột phá năm 2023 để nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa.

duong-truc-dong-tay-1-.jpg
Dự án Đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành giai đoạn 1 có chiều dài 3,68 km đi qua 3 xã Kim Xuyên, Kim Anh, Ngũ Phúc (ảnh tư liệu)

Các công việc Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2024 là: Tiếp tục thu hút đầu tư, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, an toàn sinh học; đẩy mạnh xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, có chất lượng, có sức cạnh tranh cung cấp cho thị trường trong nước, từng bước hướng ra xuất khẩu. Phát huy hiệu quả công tác quy hoạch; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tập trung huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2023, việc thực hiện tốt các công việc đột phá góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của Kim Thành. Trong đó, thực hiện công việc đột phá thứ 2, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành đã tập trung chỉ đạo lập và triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ như: Nút giao lập thể với quốc lộ 5; đường gom đường sắt Hà Nội – Hải Phòng; đường trục Đông Tây huyện; cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao km15+835 quốc lộ 17B với đường 20-9. Huyện hoàn thành lập quy hoạch chi tiết 40 điểm dân cư, khu đô thị để kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án; kêu gọi nhà đầu tư thực hiện 26 dự án khu đô thị và 14 điểm dân cư...

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành tiếp tục thực hiện 3 công việc đột phá năm 2023