Cải cách hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thực hiện 11 thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình

PV 08/06/2024 08:18

UBND tỉnh Hải Dương vừa công bố danh mục 11 thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 3 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần của Sở Khoa học và Công nghệ.

z5509828939161_0883c6c2a93c635c1246cc52c2fe5543.jpg
Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện giải quyết 14 thủ tục hành chính theo hình thức toàn trình và một phần

Theo đó, thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyền toàn trình gồm: 6 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, 4 thủ tục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và 1 thủ tục quản lý công sản.

Đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực truyến một phần gồm: 2 thủ tục thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; 1 thủ tục thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Như vậy, Sở Khoa học và Công nghệ có 19% số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 5% số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần.

Việc cung cấp 2 dịch vụ này sẽ giảm thời gian đi lại, tăng hiệu quả công việc trong thực hiện các thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ.

PV
(0) Bình luận
Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thực hiện 11 thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình
ss