Xây dựng Đảng - Chính quyền

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt thấp

PV 09/12/2023 13:54

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình toàn tỉnh Hải Dương đang cung cấp hiện mới chỉ chiếm 30% tổng số dịch vụ công trực tuyến, thấp hơn mục tiêu trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của UBND tỉnh.

quang-khai-cchc(1).jpg
Người dân xã Quang Khải (Tứ Kỳ) tìm hiểu quy trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến được niêm yết tại bộ phận "một cửa" xã

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Hải Dương đang cung cấp 1.900 dịch vụ công. Trong đó có 573 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 1.125 dịch vụ công trực tuyến một phần và 202 dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình toàn tỉnh đang cung cấp hiện mới chỉ chiếm 30% tổng số dịch vụ công trực tuyến, thấp hơn mục tiêu trong Kế hoạch số 1914/KH-UBND ngày 5/6/2023 về chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2023 đề ra (kế hoạch đề ra năm 2023 toàn tỉnh có 80% số dịch vụ công trình toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau (bao gồm cả thiết bị di động)).

Hiện nay, tất cả các UBND cấp huyện, sở, ngành đều có Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin về bộ thủ tục hành chính, được liên kết với hệ thống một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tìm kiếm, tra cứu, theo dõi quá trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Đến đầu tháng 12/2023, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh tăng 16% (từ 76% lên 90%); tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến tăng 29% (từ 56% lên 85%) so với cuối năm 2022; tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị giữ vững mức 100%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 89,45%, tăng 7,95% so với cuối năm 2022.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt thấp