Sẽ xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 ở Hải Dương

02/06/2023 16:05

Đây là nội dung UBND tỉnh Hải Dương đề nghị tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh diễn ra chiều 2.6.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 (TP Chí Linh), tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án này là 600 tỷ đồng. 

UBND tỉnh Hải Dương cho biết mục tiêu đầu tư để kết nối với dự án xây dựng tuyến mới nối nút giao đường tỉnh 390 đến quốc lộ 18, đoạn qua địa phận huyện Nam Sách nhằm từng bước hoàn thành trục giao thông kết nối liên vùng, nối quốc lộ 5 với quốc lộ 18 từ TP Hải Dương qua cầu Hàn, qua địa bàn huyện Nam Sách đến TP Chí Linh. Giảm tải cho hệ thống giao thông hiện tại, đặc biệt với tuyến quốc lộ 37. Từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách tỉnh Hải Dương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính chiếm hơn 90,1 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm gần 431,5 tỷ đồng và các chi phí khác. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2025.

Điểm đầu thực hiện dự án giao với quốc lộ 18 (tương đương khoảng km 33+365) thuộc địa phận phường Chí Minh (TP Chí Linh); điểm cuối khoảng km 3+485,47 thuộc địa phận xã Nam Tân (Nam Sách). Chiều dài tuyến khoảng gần 3,5 km.

Dự án này là dự án nhóm B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hải Dương cho biết việc HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án này là đúng thẩm quyền. Dự án đã được xác định phù hợp với các quy hoạch hiện hành và cần thiết đầu tư.

PHONG TUYẾT


(0) Bình luận
Sẽ xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 ở Hải Dương