Nhà đất

Sau 3 năm chỉnh sửa, TP Hồ Chí Minh sắp có quy định tách thửa mới

Theo Vietnamnet 03/11/2023 08:27

Sau khi tiếp thu ý kiến từ các sở, ngành, giai đoạn 2021 – 2023, Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉnh sửa dự thảo quy định tách thửa đất. Hiện đang tổ chức phản biện xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Hồ Chí Minh vừa thông tin về tiến độ thực hiện dự thảo quyết định quy định điều kiện tách thửa và hợp thửa trên địa bàn thành phố.

Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 quy định diện tích tối thiểu tách thửa (Quyết định 60).

Theo Sở TN&MT, sau khi sơ kết công tác tách thửa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh theo Quyết định 60 vào tháng 3/2020, đơn vị đã dự thảo quy định và chuyển các sở, ngành và UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức có ý kiến góp ý.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh đã chỉnh sửa nhiều lần vào các năm 2012, 2022 và 2023.

Theo góp ý của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, Sở TN&MT chuyển lại dự thảo đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh để cơ quan này cho ý kiến.

Về tiến độ thực hiện, Sở TN&MT cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo quy định về điều kiện tách thửa và hợp thửa trước khi trình UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.

W-tach1-thua-2.jpg
Một khu đất tách thửa tại TP Thủ Đức

Có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Quyết định 60 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong đó, có các quy định về tách thửa đất có hình thành đường giao thông, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 (Nghị định 148) có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2021, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh nhận thấy quy định tách thửa có hình thành đường giao thông của Quyết định 60 không còn phù hợp với nghị định này.

Do đó, tháng 4/2021, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn nội bộ đề nghị tạm ngưng nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp tách thửa đất trong thời gian chờ điều chỉnh Quyết định 60.

Kể từ thời điểm đó đến nay, TP Hồ Chí Minh vẫn chưa ban hành quyết định tách thửa thay thế, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân.

Tại cuộc họp báo vào tháng 10/2023, ông Huỳnh Trịnh Phong, Trưởng phòng Quản lý sau quy hoạch - Pháp chế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh giải thích rằng, Nghị định 148 quy định về thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành quy định chi tiết tách thửa đất.

Với chức năng tham mưu chuyên ngành, Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhận thấy Quyết định 60 có quy định về tách thửa đất có hình thành đường giao thông. Nội dung này không còn phù hợp với Nghị định 148.

Ông Phong cho biết, theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định 60 của UBND TP Hồ Chí Minh không thể trái với Nghị định 148. Vì vậy, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tham mưu bằng văn bản hướng dẫn nội bộ về việc tạm ngưng nhận giải quyết hồ sơ tách thửa.

UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận hướng dẫn nói trên và giao Sở TN&MT chủ trì soạn thảo quyết định mới thay thế Quyết định 60.

“Sở Quy hoạch – Kiến trúc chỉ hướng dẫn tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ của các trường hợp tách thửa đất có hình thành đường giao thông. Còn các nội dung khác như tách thửa đất nông nghiệp hay tách thửa đất phi nông nghiệp vẫn tiến hành bình thường”, ông Phong nói.

Theo Vietnamnet
(0) Bình luận
Sau 3 năm chỉnh sửa, TP Hồ Chí Minh sắp có quy định tách thửa mới