Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã thế nào?

07/08/2019 08:21

Với việc nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 24 đơn vị mới trong giai đoạn 2019-2021, vấn đề sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức được dư luận hết sức quan tâm.Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hải Dương về nội dung này.

- Từ thực tế và quy định của pháp luật, chúng tôi ước tính sau khi sắp xếp 53 xã, thị trấn theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ giảm khoảng 400 cán bộ, công chức cấp xã so với hiện nay. Như vậy, sẽ có khoảng 400 cán bộ, công chức cấp xã phải bố trí, sắp xếp lại, thưa đồng chí?

- Sở Nội vụ đang thống kê số lượng cán bộ, công chức các xã sau khi HĐND 10 huyện, thành phố thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương mình. Các huyện cũng đang rà soát từng trường hợp cụ thể để xây dựng phương án sắp xếp. Vì vậy thời điểm này chưa có con số chính xác về số lượng cán bộ, công chức cấp xã cần sắp xếp hoặc giải quyết chế độ ở các xã thuộc diện sáp nhập.

Theo quy định tại khoản 2, điều 9, Nghị quyết số 653/2019/ NQ-UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chậm nhất 5 năm kể từ ngày có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo quản lý và số lượng công chức, viên chức trong các cơ quan tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới phải bảo đảm theo đúng quy định. Vì vậy, tỉnh ta cũng như các địa phương khác sẽ có 5 năm để bố trí số lượng cán bộ, công chức ở các xã này. Các huyện phải có giải pháp tích cực tuyên truyền, vận động, đánh giá cán bộ, công chức để có phương án sắp xếp bảo đảm đúng quy định trong khoảng thời gian ngắn nhất.

- Sở đề xuất giải pháp nào để bảo đảm sắp xếp, thu gọn số cán bộ, công chức này trong 5 năm tới?

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đang phối hợp tham mưu cho tỉnh có hướng dẫn cụ thể việc sắp xếp, bố trí cán bộ và kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội ở những xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trước mắt, Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố bám sát các nguyên tắc sắp xếp bố trí cán bộ, công chức ở đơn vị hành chính mới. Trước hết phải rà soát, phân loại cán bộ, công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nguyện vọng tiếp tục công tác để xây dựng phương án bố trí đảm nhiệm các vị trí cán bộ, công chức ở đơn vị hành chính mới thành lập. 

Việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức sau khi nhập các đơn vị cấp xã phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quy định của pháp luật, Luật MTTQ và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội; phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chí của từng chức danh, vị trí đảm nhiệm; bảo đảm số lượng hợp lý. Ưu tiên sắp xếp cán bộ, công chức tại chỗ gắn với việc lựa chọn nhân sự cán bộ chủ chốt cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cần rà soát tổng thể về chỉ tiêu, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức của tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp huyện để có phương án xem xét tiếp nhận, thực hiện chuyển đổi, luân chuyển công chức đến xã, phường, thị trấn còn thiếu trong huyện hoặc điều động về cơ quan chuyên môn của huyện theo đúng các văn bản quy định của pháp luật, đúng thủ tục, trình tự và thẩm quyền.

Khi sắp xếp một số vị trí cán bộ cấp phó hoặc sắp xếp một số chức danh công chức thì căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, công chức và tình hình cụ thể, trước mắt có thể được bố trí tăng thêm nhiều hơn so với quy định nhưng sau 5 năm phải bảo đảm đúng số lượng quy định. Số lượng tăng thêm sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với từng chức danh, vị trí ở từng loại hình.

Có thể chuyển một số cán bộ xã dư do sắp xếp sang các chức danh công chức xã còn thiếu ở đơn vị hành chính cấp xã khác không thuộc diện sắp xếp (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn).

Đối với cán bộ, công chức không đủ tuổi tái cử, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn phải nghỉ hoặc nghỉ theo nguyện vọng cá nhân thì được tạo điều kiện thuận lợi nhất để được hưởng chế độ theo các Nghị định số 26, 108 và 113 của Chính phủ.

- Xin cảm ơn đồng chí!

LINH AN(thực hiện)

Đến ngày 2.8, tất cả các xã, thị trấn trong diện sắp xếp trong tỉnh đã thực hiện xong việc lấy ý kiến của cử tri, thông qua HĐND cấp xã. Dự kiến trước ngày 10.8, HĐND các huyện, thành phố sẽ thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương.
(0) Bình luận
Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức sau sáp nhập xã thế nào?
ss