Tư vấn

Quy định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy

ST 28/09/2023 7:45

Hỏi: Cháu tôi năm nay 18 tuổi nghiện ma túy. Tôi muốn đưa cháu đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy nhưng lại không hiểu rõ các quy định như thế nào?

Phạm Cường (Thanh Miện)

Trả lời: Theo điều 31 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, việc cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy được quy định cụ thể như sau: Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là từ đủ 6 tháng đến 12 tháng; người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy khi hoàn thành ít nhất 3 giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều 29 của luật này được hỗ trợ kinh phí.

Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm sau: Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

Trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập mà có hoàn cảnh khó khăn được xét giảm hoặc miễn chi phí phải nộp.

Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện cho người cai nghiện ma túy.

Trên cơ sở quy định pháp luật như trên ông liên hệ với cơ sở cai nghiện ma túy để được hướng dẫn cụ thể.

ST
(0) Bình luận
Quy định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy