Hải Dương trợ cấp cho người làm công tác cai nghiện ma túy 1,8 triệu đồng/người/tháng

23/07/2023 16:34

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Hải Dương hỗ trợ 1 lần kinh phí cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng khi hoàn thành ít nhất ba giai đoạn theo quy định tại điều 22, điều 23 và điều 24 của Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21.12.2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở hiện hành. Viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh được hưởng trợ cấp đặc thù hằng tháng, với mức 1.800.000 đồng/người/tháng… 

Xem nghị quyết đính kèm TẠI ĐÂY.

PV

(0) Bình luận
Hải Dương trợ cấp cho người làm công tác cai nghiện ma túy 1,8 triệu đồng/người/tháng