Hướng dẫn lập hồ sơ, quản lý người cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

15/06/2023 21:44

Hướng dẫn liên ngành nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn khi thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh ký kết phối hợp liên ngành

Chiều 15.6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh ký hướng dẫn liên ngành về công tác lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hướng dẫn gồm các bước cụ thể để thực hiện các nội dung: Lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy Hải Dương; lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; lập hồ sơ quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hướng dẫn liên ngành được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Công an tỉnh xây dựng nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc khi thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

PV

(0) Bình luận
Hướng dẫn lập hồ sơ, quản lý người cai nghiện ma túy tại nơi cư trú