Sớm triển khai cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

30/05/2023 07:26

Hải Dương chưa thể tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng do chưa có tổ chức, cá nhân nào đủ điều kiện cung cấp dịch vụ này.


Hiện nay, Hải Dương mới chỉ tổ chức cai nghiện tự nguyện tập trung tại Cơ sở Cai nghiện ma tủy tỉnh mà chưa thực hiện được tại gia đình, cộng đồng

Hiện nay, Hải Dương mới chỉ tổ chức cai nghiện tự nguyện tập trung tại Cơ sở Cai nghiện ma túy ở Chí Linh. UBND tỉnh đã chỉ rõ hạn chế này trong công văn ban hành ngày 25.5 gửi các địa phương và một số đơn vị liên quan công tác phòng chống ma túy, nhất là việc tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và gia đình theo quy định tại Luật Phòng chống ma tuý ban hành năm 2021.

UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp các địa phương, sở, ban, ngành liên quan tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên. Các địa phương bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc để sớm triển khai thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trong thời gian tới. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, một số đơn vị liên quan sớm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy…

PV


(0) Bình luận
Sớm triển khai cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng