Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ

20/03/2023 15:23

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh hỗ trợ 2 huyện Ninh Giang và Tứ Kỳ trả nợ khối lượng hoàn thành cho 2 công trình sửa chữa đê điều.

Tại Kỳ họp chuyên đề đầu tiên năm 2023 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra chiều 20.3, UBND tỉnh có tờ trình về việc phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2021. 

Theo đó, kinh phí Trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2021 cho ngân sách địa phương là 19 tỷ đồng. Số tiền này được phân bổ theo nguyên tắc hỗ trợ ngân sách cấp huyện để trả nợ khối lượng hoàn thành cho các công trình sửa chữa đê điều phục vụ phòng chống thiên tai, nhu cầu giao thông.

Cụ thể, hỗ trợ 12 tỷ đồng cho ngân sách huyện Tứ Kỳ để thanh toán khối lượng hoàn thành Dự án Đắp mở rộng mặt đê hữu sông Thái Bình, lý trình km33+228 - km35+228.

Số tiền còn lại 7 tỷ đồng hỗ trợ ngân sách huyện Ninh Giang để thanh toán khối lượng hoàn thành Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn từ ngã ba thôn 3 (đê Văn Hội - Hưng Long) đến ngã tư thôn 1 và đoạn từ UBND xã Văn Hội đến đường tỉnh 396 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã Văn Giang (cũ) qua cầu Bà Kế đi Văn Hội kết nối với đường tỉnh 396.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết khối lượng giá trị hoàn thành cần phải thanh toán ở 2 dự án này là 19 tỷ đồng, đề nghị HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ. Qua khảo sát thực tế, 2 dự án đều được HĐND huyện bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp tục triển khai thực hiện những hạng mục còn lại. Do đó, đề nghị HĐND các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang sớm có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án khác có nhu cầu vốn, không để xảy ra tình trạng dư vốn. 

PHONG TUYẾT


>>> Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ
>>>
Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công đối với 75 dự án ở Hải Dương
>>> [Audio] HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
>>> Cần thu hồi hơn 201,3 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình ở Hải Dương
>>> Bổ sung vốn xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 qua huyện Tứ Kỳ
>>>
Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương để bảo đảm công việc thông suốt

(0) Bình luận
Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ