Phân bổ 19 tỷ đồng thưởng vượt dự toán cho 2 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang

28/03/2023 06:00

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Nghị quyết phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung thưởng vượt dự toán năm 2021 với tổng số tiền 19 tỷ đồng cho 2 huyện Tứ Kỳ và Ninh Giang.

Nghị quyết Phân bổ kinh phí trung ương bổ sung thưởng vượt dự toán năm 2021

(0) Bình luận
Phân bổ 19 tỷ đồng thưởng vượt dự toán cho 2 huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang