Xã Hưng Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới

THỨ BẢY, 16/11/2019 15:05:51

Sáng 16.11, xã Hưng Thịnh (Bình Giang) tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hưng Thịnh
Khi bắt tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cách đây 8 năm, Hưng Thịnh có xuất phát điểm thấp khi mới đạt 6 trong số 19 tiêu chí. Những năm qua, Hưng Thịnh đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tốc độ phát triển kinh tế hằng năm của xã từ 13 - 14%. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ở đây đạt 45,5 triệu đồng; năm 2019 ước đạt 50 triệu đồng.

Kinh tế phát triển đã tạo nguồn lực để xã xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong xây dựng NTM, xã Hưng Thịnh đã huy động hơn 73 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 6,1 tỷ đồng, ngân sách xã hơn 44,5 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 4,7 tỷ đồng, còn lại ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ.

Đến nay, đường trục xã và các đường thôn, xóm được bê tông hóa; đường ra đồng được cứng hóa. Cả 4 thôn của xã đều có nhà văn hóa với đầy đủ trang thiết bị phục vụ các hoạt động cộng đồng.
HÀ NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu