Duy trì hỗ trợ sản xuất lúa tập trung

THỨ HAI, 20/05/2019 14:40:30

Vụ mùa năm nay, UBND tỉnh không thực hiện chính sách hỗ trợ quy vùng sản xuất lúa tập trung (SXLTT) mới mà chỉ duy trì hỗ trợ các vùng SXLTT đã được xây dựng từ những vụ trước với tổng diện tích 2.069 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá vùng sản xuất lúa tập trung tại xã Thanh Hải (Thanh Hà)
Trong đó có 1.000 ha vùng SXLTT của vụ xuân năm 2019, còn lại là diện tích lúa đã quy vùng từ năm 2018. Các vùng SXLTT này sẽ được hỗ trợ 1,6 triệu đồng/ha để mua thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Các vùng gieo cấy tập trung được hỗ trợ phải sử dụng giống lúa nằm trong cơ cấu giống của tỉnh và có doanh nghiệp cam kết thu mua tối thiểu 50% sản lượng sau thu hoạch.

Vụ mùa này, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 57.000 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 57 tạ/ha, sản lượng 324.900 tấn.
NM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu