Xây dựng Đảng - Chính quyền

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo

MINH ANH 31/08/2023 10:56

Sáng 31/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2023.

w_img_9886(1).jpg
Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Thắng truyền đạt về công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội, tuyên truyền trên không gian mạng...

Gần 200 thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35, cán bộ chuyên trách, cán bộ đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, trưởng các đoàn thể của Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự tập huấn.

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương truyền đạt một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn về công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội; vai trò, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác về nhân quyền; tuyên truyền trên không gian mạng.

W_img_9882.jpg
Đồng chí Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương Vũ Đức Khiên truyền đạt một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và từ nay đến hết năm sẽ tổ chức 7 lớp còn lại.

MINH ANH
(0) Bình luận
Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo