Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng học và làm theo Bác

16/05/2023 16:30

Sáng 16.5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.


Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho các tập thể tiêu biểu

2 năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trên cơ sở chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch thực hiện công việc đột phá về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc đăng ký, nêu gương, làm theo của đảng viên". Từ năm 2021-2023, mỗi năm đơn vị có 2 công việc đột phá. Các cấp ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương lựa chọn, đăng ký tổng số 323 công việc đột phá. 

Thực hiện công việc đột phá, các cấp ủy, chi bộ cơ sở đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là chế độ sinh hoạt, nguyên tắc tổ chức của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, năng lực công tác, triển khai tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo; phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị, 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tặng giấy khen. Các tập thể được nhận giấy khen gồm: Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương; Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương; Chi bộ Trung tâm điều khiển từ xa thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương; Chi bộ Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 2 thuộc Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hải Dương; Chi bộ 10 Văn phòng thuộc Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói chuyện chuyên đề "Văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong thời kỳ cách mạng 4.0".

DT

(0) Bình luận
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng học và làm theo Bác