Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

13/10/2022 09:18

Trong 2 ngày 13-14.10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng năm 2022.

Các đại biểu dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng diễn ra sáng 13.10

210 đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, chi ủy viên, đảng viên phụ trách công tác KTGS của các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự hội nghị.

Các học viên được tập huấn, bồi dưỡng nhiều văn bản quan trọng được ban hành trong 2 năm qua của Trung ương và tỉnh về công tác KTGS, nhất là về những điểm mới, đáng chú ý.

Đó là Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18.4.2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2030; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9.12.2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung của Quy định số 22-QĐ/TW; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29.11.2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 20.10.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường KTGS trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nói đi đôi với làm; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 31.12.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

NINH TUÂN

(0) Bình luận
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát