Biếm họa

Một mũi tên trúng hai đích

Tranh: BẠCH LIÊN 03/03/2024 14:00

Đề xuất duy trì nồng độ cồn bằng 0 với lái xe như một mũi tên trúng hai đích.

tranh-1-bao-hai-duong-24-2-2024-ok.jpg
Tranh: BẠCH LIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một mũi tên trúng hai đích