Biếm họa

Lễ to

Tranh: THANH TÂM 20/02/2024 09:00

Việc lễ chùa là thành tâm dâng Phật, mong ước về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng không ít người mê muội, sắm lễ to hơn người để cầu nhiều bổng lộc.

ttam-1-.jpg
Tranh: THANH TÂM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ to