Biếm họa

Niềm tin mù quáng

Tranh: NGUYỄN DŨNG 24/02/2024 14:00

Đặt niềm tin mù quáng vào thầy cúng, thầy bói chỉ có hao tiền, tốn của mà bệnh vẫn hoàn bệnh.

unnamed-1-.jpg
Tranh: NGUYỄN DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm tin mù quáng