Biếm họa

Uống rượu tự chịu

Tranh: NGUYỄN DŨNG 23/02/2024 07:30

Xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Uống rượu rồi mà lái xe tự chịu trách nhiệm thôi.

img_2657-ef7def6ba207ef19bad06c78663f3034.jpg
Tranh: NGUYỄN DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Uống rượu tự chịu