Tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

CHỦ NHẬT, 05/02/2023 16:04:01

Năm vừa qua, Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) tỉnh đã chủ động khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhiều hoạt động góp phần bảo vệ môi trường đã được Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai trong năm 2022
 
Chi cục đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 25 dự án, cấp giấy phép môi trường cho 70 dự án. Tham mưu cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT cho hơn 10 dự án. Tổ chức kiểm tra sau khi cấp phép môi trường đối với 13 cơ sở, thẩm định tờ khai nộp phí BVMT đối với nước thải của 208 cơ sở. Khảo sát các nguồn phát sinh, công tác thu gom nước thải và tổ chức lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ thẩm định tờ khai phí BVMT đối với nước thải công nghiệp của 50 cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm qua, Chi cục BVMT cũng đã kiểm tra và tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, đoàn kiểm tra liên ngành liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường đối với một số doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra hơn 20 cơ sở có hoạt động xả nước thải trên lưu vực hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và 22 tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Chi cục BVMT cũng đã tham mưu xây dựng các kế hoạch thực hiện, triển khai Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức tập huấn Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng là các cán bộ làm công tác môi trường và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…
 
Với nhiều giải pháp đã triển khai, chi cục góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Chi cục BVMT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về BVMT đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đồng thời kịp thời xử lý các vụ việc gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác thẩm định tham mưu cấp giấy phép môi trường, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục hành chính khác về BVMT theo quy định. Tăng cường giám sát việc thực hiện BVMT ở các cơ sở sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh, kiểm tra. Quản lý chặt chẽ các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt giám sát các khu vực ngoài đê, bãi bồi ven sông, khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh hoặc 2 huyện nhằm giảm thiểu tình trạng đổ trộm chất thải. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và tham mưu giải pháp triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả…
VŨ MẠNH TƯỞNG
Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu