Hải Dương được phân bổ hơn 4.167 tỷ đồng vốn đầu tư công

THỨ BA, 08/02/2022 14:02:35

Năm 2022, Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách địa phương là 4.167,3 tỷ đồng, tăng 35% so với năm ngoái.

Cụ thể, đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 3.200 tỷ đồng, chi xây dựng cơ bản vốn tập trung 730,1 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 209,2 tỷ đồng và đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 28 tỷ đồng. Dự kiến phân bổ cho ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã 2.978,621 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 1.188,649 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành ngay từ đầu năm phải quyết liệt hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh và dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh. Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2021 trở về trước, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt. Đối với dự án khởi công mới, chủ đầu tư tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để dự án khởi công trước tháng 7.2022.

Năm 2021, Hải Dương đã giải ngân 91% vốn đầu tư công, nằm trong số các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu