2.920 tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm công trình thủy lợi

THỨ SÁU, 02/12/2022 13:30:00

Một số địa phương triển khai tốt việc ký cam kết. Tuy nhiên, cũng có nơi còn mang tính hình thức.


Vi phạm lấn chiếm công trình thủy lợi tại xã Đồng Quang (Gia Lộc)

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, từ năm 2021 đến hết tháng 11.2022, toàn tỉnh có 2.920 tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm công trình thủy lợi tại 53 tuyến kênh với tổng chiều dài 144 km. Các địa phương Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang, Thanh Hà triển khai tốt việc ký cam kết. Một số địa phương như TP Chí Linh, các huyện Kim Thành, Cẩm Giàng thực hiện còn mang tính hình thức, lựa chọn các tuyến kênh ngắn hoặc ít tổ chức, cá nhân liên quan để ký cam kết.

Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh yêu cầu các Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi cấp huyện lựa chọn ít nhất 3 tuyến kênh để xây dựng phương án phối hợp với cấp chính quyền cơ sở và từng tổ chức, cá nhân liền kề kênh ký cam kết không vi phạm công trình thủy lợi. Các tuyến kênh được lựa chọn phải là tuyến có nguy cơ phát sinh vi phạm cao.

NM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu