Giảm 10 ngày giải quyết thủ tục đăng ký đất đai

THỨ NĂM, 31/05/2018 10:25:25

Từ ngày 1.6, thời gian để thực hiện các thủ tục về đăng ký đất đai tối đa là 20 ngày.

UBND tỉnh yêu cầu từ ngày 1.6, Sở Tài nguyên và Môi trường phải chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền trên đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất.

Theo đó, thời gian để thực hiện các thủ tục tối đa là 20 ngày (giảm 10 ngày so với hiện nay). UBND tỉnh cũng yêu cầu khi giải quyết các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, cơ quan chuyên môn sử dụng kết quả nghiệm thu xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu