Gia Lộc xây dựng 2-3 vùng lúa tập trung quy mô 30 ha trở lên

THỨ SÁU, 13/07/2018 14:05:21

Vụ mùa năm nay, huyện Gia Lộc phấn đấu gieo trồng 5.900 ha, trong đó diện tích lúa mùa 4.300 ha, rau màu từ 1.500 ha trở lên.

Đến nay, toàn huyện đã tập trung làm đất gieo cấy được gần 4.000 ha, đạt 90% kế hoạch. Đa số các hộ sử dụng các giống ngắn ngày như Bắc thơm số 7, Tám xoan, Thiên ưu 8, BC15, các giống lúa nếp.

Huyện chỉ đạo mỗi xã quy hoạch từ 1-3 vùng lúa tập trung với quy mô 10 ha trở lên, toàn huyện có 2-3 vùng có quy mô 30 ha trở lên gieo cấy 1 giống, 1 thời vụ. Để bảo đảm lịch thời vụ và tránh nắng nóng, các địa phương huy động máy móc làm đất vào ban đêm, đi cấy từ sáng sớm và chiều tối. Các xã cơ bản hoàn thành diện tích gieo cấy là Đồng Quang, Đức Xương, Quang Minh, Nhật Tân, Lê Lợi. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 15.7.                                          
                                           HỒ SỸ TIN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu