Xây dựng Đảng - Chính quyền

Kim Thành bàn giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập lý luận chính trị

PV 17/11/2023 16:00

Huyện Kim Thành (Hải Dương) là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức tọa đàm nội dung này từ trước đến nay.

toa-dam-chinh-tri(1).jpg
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Sáng 17/11, Trung tâm Chính trị huyện Kim Thành tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện Kim Thành trong giai đoạn hiện nay”.

Kim Thành là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức tọa đàm nội dung này từ trước đến nay.

Tọa đàm có 7 lượt ý kiến tham luận làm rõ hiệu quả việc chủ động học tập lý luận chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Các ý kiến cũng cho rằng việc tích cực, chủ động học tập lý luận chính trị hiện nay còn nhiều hạn chế do tư tưởng ngại học, ngại nghiên cứu của không ít cán bộ, đảng viên - những người được cử đi học; việc tự học, tự nghiên cứu còn mang tính hình thức, đối phó, chưa thực chất…

Các đại biểu kiến nghị cấp ủy đảng, người đứng đầu tổ chức, cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để khắc phục nhận thức coi việc học lý luận chính trị chỉ nhằm mục đích đề bạt, bổ nhiệm. Trung tâm Chính trị huyện cần tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị, tăng tính hấp dẫn với người học. Người học cần xác định đúng mục đích, động cơ học tập lý luận chính trị, gắn tri thức lý luận với thực tiễn, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trình độ, kỹ năng, phương pháp luận...

Từ đầu năm đến tháng 10/2023, Trung tâm Chính trị huyện Kim Thành phối hợp tổ chức mở 29 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, nghiệp vụ cho 2.002 học viên, vượt 3,8% kế hoạch.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kim Thành bàn giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập lý luận chính trị