trung-tam-chinh-tri.jpg

Là những đơn vị có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cơ sở nhưng các Trung tâm Chính trị cấp huyện ở Hải Dương lại gặp không ít khó khăn, bấp cập trong hoạt động.

Thiếu giảng viên chuyên trách

Theo Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), biên chế của Trung tâm Chính trị cấp huyện từ 4-6 người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương có Quyết định số 37- QĐ/BTCTU ngày 30.12.2020 về danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức cấp huyện. Theo đó, Trung tâm Chính trị cấp huyện có 5 biên chế gồm: Giám đốc là Trưởng Ban Tuyên giáo cấp huyện kiêm nhiệm, 1 phó giám đốc, 2 giảng viên, 1 kế toán (riêng kế toán thuộc nhóm chuyên môn dùng chung).

Thực tế tại một số Trung tâm Chính trị cấp huyện vẫn hoạt động thiếu biên chế. Trung tâm Chính trị các huyện Bình Giang và Thanh Hà thiếu 2 giảng viên chuyên trách. Vì vậy, đồng chí Phó Giám đốc trung tâm phải kiêm nhiệm nhiều việc.

anh-1(1).jpg
Biên chế thiếu, giảng viên chuyên trách ít đồng nghĩa với việc thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo khó thực hiện. “Do công việc tại trung tâm khá lớn nên bản thân tôi chưa dành nhiều thời gian cho việc tự học nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, cập nhật kiến thức thực tế… Việc dự giờ, kiểm tra các lớp học chưa thường xuyên”, bà Nguyễn Thị Thuý, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thanh Hà cho biết.
z4775646747247_7ba8021f26ff6ac419d2faad40187cc5.jpg
Trung tâm Chính trị huyện Bình Giang thiếu giảng viên chuyên trách (ảnh tư liệu)

Hiện nay, việc giảng dạy tại các trung tâm chủ yếu do đội ngũ giảng viên kiêm chức tại cơ sở và mời giảng viên của Trường Chính trị tỉnh. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhiều Trung tâm Chính trị cấp huyện, việc giảng dạy ở trung tâm dễ bị động do phải phụ thuộc vào lịch công tác của cơ quan, đơn vị nơi giảng viên kiêm chức đang làm việc. Nhiều lớp học tại Trung tâm Chính trị các huyện Thanh Hà và Bình Giang phải đổi lịch giảng nhiều lần.

Chế độ đãi ngộ chưa tương xứng

Hiện nay, một số quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên của các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chưa được quan tâm đúng mức.

anh-ghep2.jpg
Trung tâm Chính trị huyện cấp huyện đề nghị quan tâm đến chế độ đãi ngộ với cán bộ, giảng viên (ảnh minh họa)

Qua tìm hiểu của phóng viên, Trung tâm Chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan Đảng cấp huyện nhưng không được hưởng 25% phụ cấp công vụ và 30% phụ cấp công tác Đảng. Với giảng viên gắn bó lâu năm chỉ được 30% phụ cấp đứng lớp và phụ cấp thâm niên.

Một số đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm cấp huyện đề nghị HĐND tỉnh Hải Dương ban hành nghị quyết triển khai thực hiện chế độ phụ cấp cho lãnh đạo, giảng viên trung tâm để bảo đảm quyền lợi ngang với các vị trí cùng cấp trong huyện, tạo động lực cho cán bộ yên tâm công tác, cống hiến. Đồng thời, tăng mức phụ cấp trách nhiệm theo chế độ kiêm nhiệm và uỷ quyền đối với Phó Giám đốc trung tâm.

Đồng chí Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tứ Kỳ cho biết những bất cập hoạt động tại Trung tâm Chính trị cấp huyện đang tồn tại liên quan đến chính sách đãi ngộ, thiếu giảng viên chuyên trách… cần sớm được quan tâm khắc phục để đưa hoạt động của trung tâm được ổn định, hiệu quả.

anh-ghep.png
Hoạt động dạy và học tại một số Trung tâm Chính trị cấp huyện

Xem xét lại mô hình "2 trong 1"

Sau 5 năm triển khai mô hình "2 trong 1" là Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện ở Hải Dương cho thấy nhiều ưu điểm nhưng cũng có không ít bất cập, hạn chế.

Qua đánh giá mô hình trên ở một số huyện, hiệu quả rõ nhất là giảm khâu trung gian và vị thế của các Trung tâm Chính trị được nâng cao so với trước đây. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị, là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thị ủy, Thành uỷ nên các chủ trương, chỉ đạo của cấp uỷ được đồng chí Trưởng Ban lĩnh hội, triển khai ngay. Công tác định hướng hoạt động của trung tâm thuận lợi hơn bởi trước đây phải thông qua khâu lãnh đạo phê duyệt và phối hợp thực hiện. Mô hình này vừa tinh giản được biên chế vừa trực tiếp tăng cường sự lãnh đạo của Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đối với hoạt động của Trung tâm Chính trị.

a-7-.jpg
Trung tâm Chính trị huyện Bình Giang được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất

Tại huyện Tứ Kỳ, khi "nhất thể hóa" 2 chức danh đã tổ chức sáp nhập Chi bộ Trung tâm Chính trị huyện vào Chi bộ Ban Tuyên giáo, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy là Bí thư Chi bộ. Tổ công đoàn Chi bộ Trung tâm Chính trị huyện sáp nhập với Tổ công đoàn Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đến nay, các tổ chức này vẫn hoạt động ổn định, hiệu quả.

anh-3.jpg
Tuy nhiên, việc đảm nhiệm đồng thời 2 chức danh, điều hành ở 2 cơ quan trong khi chức năng, nhiệm vụ không giống nhau nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chưa thực sự sát sao. Việc nắm bắt thông tin của các lớp học chủ yếu thông qua báo cáo của đồng chí Phó Giám đốc trung tâm.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo là Giám đốc Trung tâm thêm nhiệm vụ, trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhưng chỉ được hưởng phụ cấp thêm 10% mức lương cơ bản, không có các phụ cấp khác.

Ngày 28/2/2023 , Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Theo Kết luận số 50-KL/TW, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương xem xét quyết định thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hải Dương, ngành tuyên giáo trong tỉnh đang nghiên cứu, đánh giá lại mô hình này ở cơ sở. Qua đánh giá, một số cấp ủy cấp huyện như Thanh Hà, thị xã Kinh Môn đề nghị không tiếp thực thực hiện sáp nhập mô hình trên.

Nội dung: NGUYỄN THẢO
Trình bày:
PHÙNG BẢN

Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất cập hoạt động của Trung tâm Chính trị cấp huyện