Kiên quyết xử lý tội phạm xâm hại người dưới 18 tuổi

29/12/2020 20:02

Ban Chủ nhiệm dự án 4 (Bộ Công an) đề nghị rà soát, sửa đổi đồng bộ các văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em, người dưới 18 tuổi phù hợp với thực tiễn.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Chiều 29.12, Ban Chủ nhiệm dự án 4 (Bộ Công an) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018 - 2020, triển khai kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Công an đánh giá cao những kết quả, thành tích của dự án đạt được thời gian qua.

Các đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan cần bám sát các chỉ đạo của Quốc hội, kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Lấy công tác phòng ngừa là căn bản để kiềm chế, giảm bền vững, giảm sâu các vụ việc, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Rà soát, sửa đổi đồng bộ các văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em, người dưới 18 tuổi phù hợp với thực tiễn.

Hằng năm, cơ quan điều tra các cấp bảo đảm 100% số các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận, phân loại xử lý và kết quả giải quyết đạt hơn 95%. 100% số vụ có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi được khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật. Kiềm chế và kéo giảm từ 5 - 7% số vụ tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Giai đoạn 2018 - 2020, toàn quốc phát hiện 4.795 vụ, 5.384 đối tượng xâm hại 4.914 em (giảm 155 vụ, 53 đối tượng và giảm 198 em bị xâm hại so với giai đoạn 2015 - 2017); phát hiện 10.780 vụ, 16.583 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật (giảm 1.200 vụ, 1.418 đối tượng so với giai đoạn 2015 - 2017); phát hiện 477 vụ, 636 đối tượng, lừa bán 793 nạn nhân; điều tra, khám phá 14.975 vụ, 19.587 đối tượng xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình, mua bán người...

DT

(0) Bình luận
Kiên quyết xử lý tội phạm xâm hại người dưới 18 tuổi