Triển khai 23 đề tài, dự án khoa học và công nghệ mới

THỨ NĂM, 11/01/2018 10:42:18

Chiều 10.1, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018.


Các đơn vị ký kết hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đề tài, dự án trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

Trong năm nay, sở sẽ triển khai thực hiện 32 đề tài, 8 dự án và 2 đề án. Trong đó có 20 đề tài và 3 dự án mới, còn lại là chuyển tiếp từ năm 2017. Các đề tài, dự án mới chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp (10 đề tài, 2 dự án), còn lại là các lĩnh vực y, dược, xã hội, nhân văn. Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ chỉ có 1 đề tài.

Tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ ký kết với các đơn vị phối hợp thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ trong năm 2018. Sở cũng hướng dẫn các đơn vị làm báo cáo, nhật ký khoa học, hướng dẫn quản lý tài chính cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
THANH HOA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu