Kinh tế

Khẩn trương hoàn thiện thông tin, dữ liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương

NGUYỄN MƠ 07/05/2024 19:02

Chiều 7/5, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương họp với các sở, ban, ngành, địa phương về việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh và kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh.

z5417612157102_4af34df59bf9d1c68fd3cd23d19cc575.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu trước ngày 19/5 phải hoàn thiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu vào hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương

Theo đơn vị tư vấn, hiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn thiếu 2 thông tin, dữ liệu. Đó là dữ liệu định hướng phát triển dân số của từng đô thị trên địa bàn tỉnh và ranh giới hành chính theo cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu chậm nhất ngày 19/5 phải cập nhật, hoàn thiện thông tin, dữ liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh. Trong thời gian từ nay tới ngày 19/5, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham gia ý kiến lần cuối và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu cung cấp để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh.

z5417596462274_4cc0f3ed5c15326d38d0b8980480bafe.jpg
Đồng chí Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hải Châu báo cáo tình hình cập nhật thông tin, dữ liệu vào hồ sơ quy hoạch tỉnh

Về nội dung xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh của Thủ tướng Chính phủ để tham mưu nội dung kế hoạch. Sở cần rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch bảo đảm hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy định và thực tiễn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh gồm 4 nội dung chủ yếu: dự án đầu tư công, dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất, xác định các nguồn lực và sử dụng nguồn lực để thực hiện quy hoạch. Trong đó việc phân kỳ đầu tư triển khai các dự án trong quy hoạch theo giai đoạn 5 năm chi tiết đến từng dự án và tổng mức đầu tư.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khẩn trương hoàn thiện thông tin, dữ liệu hồ sơ quy hoạch tỉnh Hải Dương
    ss