Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công đối với 75 dự án ở Hải Dương

20/03/2023 15:25

75 dự án được đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 ở 3 cấp ngân sách với tổng số tiền gần 371 tỷ đồng.

Thông tin nêu tại tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra chiều 20.3.

Cụ thể, trong 75 dự án được đề nghị kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công có 22 dự án của ngân sách cấp tỉnh (gần 332 tỷ đồng), 23 dự án của ngân sách cấp huyện (gần 33,2 tỷ đồng), 30 dự án của ngân sách cấp xã gần 5,5 tỷ đồng).

Tờ trình này nêu rõ thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 không quá ngày 31.12.2023. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quản lý vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước hiện hành.

Sau khi thẩm tra tờ trình này, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh thống nhất nguyên tắc rà soát, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023 đối với 75 dự án này.

Ban cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán dự án, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn giao theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, gắn kết quả giải ngân với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao và đến ngày 31.12.2023 không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan...

PHONG TUYẾT


>>> Phân bổ 19 tỷ đồng Trung ương thưởng vượt thu cho 2 huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ
>>> [Audio] HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công
>>> Cần thu hồi hơn 201,3 ha đất để thực hiện 57 dự án, công trình ở Hải Dương
>>> Bổ sung vốn xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 391 qua huyện Tứ Kỳ
>>>
Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương để bảo đảm công việc thông suốt

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công đối với 75 dự án ở Hải Dương
    ss